41.39N 70.62W

Menemsha Fish Market

Menemsha Fish Market

Menemsha

Menemsha